Ach so, årsplan 8. klasse

Her får du årsplan og læringsmål for Ach so til 8. klasse. Læringsmålene er udledt af Fælles mål for tysk 2014, men er konkrete og indgår i større, meningsfulde undervisningsforløb.

Klik på plusserne herunder, og læs om de enkelte kapitlers indhold og omfang. Se hvilke Fælles mål, der er fokus på i FM-skemaet, og se omsatte læringsmål og forslag til tegn på tegn på læring i skemaet med de tre kolonner.

Årsplanen giver forslag til, hvilke uger i løbet af skoleåret man kan planlægge at undervise efter de forskellige kapitler. Forslagene skal primært ses som en anbefaling i forhold til progression mellem kapitlerne samt varighed af det enkelte kapitel. Hvornår på året man som lærer vælger at placere undervisningen er naturligvis op til den enkelte. I årsplanen har vi indregnet ferier i følgende uger: uge 42 – efterårsferie, uge 51-52 – juleferie, uge 7 – vinterferie, uge 14 – påskeferie, uge 26-32 – sommerferie.

Suppler evt. tyskundervisningen med Alineas fagportal til tysk – Gekko-tysk, som byder på undervisningsforløb, tekstbibliotek, kulturbesøg, grammatiktræning, mv. Læs mere om fagportalen eller gå direkte til Gekko-tysk.

Kapitel 1: Ab in die Ferien

Lektioner

15

Fx uge

33-37

Ach so! Teil 2A, Kapitel 1

Dette kapitel handler om at rejse. Vi møder nogle tyske unge, som fortæller om deres ferieoplevelser. Helene tager på sin første rejse uden sine forældre. Vi præsenteres for nogle forskellige typer sommerlejre og læser en fiktionstekst om en dreng på sommerlejr. Og så hører vi om en uheldig episode på den tyske Autobahn .
Eleverne lærer ord og vendinger, der er centrale i forbindelse med det at rejse og holde ferie. Ordforrådet læres ved hjælp af forskellige øvelser og opgaver, som tager udgangspunkt i læsning, lytning, skrivning, samtale og præsentation. I projektet til sidst i kapitlet skal eleverne arrangere en ungdomsrejse for et rejsebureau.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 2: Total Ideal

Lektioner

15

Fx uge

38-43

Ach so! Teil 2A, Kapitel 2

Hvad er et ideelt udseende? Det er der mange meninger om. Og der er stor forskel på, hvor meget man går op i det. I dette kapitel arbejder vi med temaet ‘krop og udseende’. Vi møder Johanna, som er fotomodel, læser eventyret om Snehvide og hører om en pige, der skal til fest og lige har opdaget en bums på næsen. Vi følger med veninderne Amy og Helene, som har et tøj -ideal, der adskiller sig noget fra mainstreamen. Vi diskuterer også tatoveringer og piercinger og stifter bekendtskab med to personer, som har henholdsvis meget høje og meget lave tanker om sig selv og deres udseende.
Eleverne lærer ord og vendinger, der er centrale for temaet ‘krop og udseende’. Ordforrådet læres ved hjælp af forskellige øvelser og opgaver, som tager udgangspunkt i læsning, lytning, skrivning, samtale og præsentation. I projektet til sidst i kapitlet skal eleverne lave et interview med hinanden om temaet.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 3: Mein Berlin

Lektioner

15

Fx uge

44-48

Ach so! Teil 2A, Kapitel 3

Dette kapitel handler om den tyske hovedstad, Berlin. Vi kommer rundt i forskellige bydele, hører, hvad der sker i byen, og møder unge berlinere, som udtaler sig om deres hjemby.
Kapitlet er ikke bygget op som bogens øvrige kapitler. Det primære fokus ligger på læsestrategier. Der lægges i høj grad op til, at eleverne skal arbejde selvstændigt med ungdomsmagasinet på side 73-92 i bogen. Se i Portfolio side 17-18, hvordan I kan arbejde med magasinet. I projektet til sidst i kapitlet skal eleverne selv lave et ungdomsblad om deres egen by.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 4: Der Schnitzeljagd

Lektioner

15

Fx uge

49-3

Ach so! Teil 2A, Kapitel 4

Dette kapitel er en rejse rundt til fem udvalgte destinationer i Tyskland:
Der Harz, Helgoland, Lüneburger Heide, Bayern og Schwarzwald. Der lægges op til stationsarbejde, hvor hver station handler om ét af de fem steder.

Fokus i kapitlet er at øge elevernes kulturelle forståelse. Hver station indeholder input i form af både faktuel information og fiktive fortællinger. I projektet til sidst skal eleverne vælge et nyt, selvvalgt område i Tyskland og præsentere det.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 5: Dicke Freunde

Lektioner

15

Fx uge

4-9

Ach so! Teil 2B, Kapitel 5

Hvad vil det sige at være venner? I dette kapitel hører vi om forskellige unges opfattelse af venskaber og relationer. Vi møder Anton og Marvin, som mødes for at spille Fifa, vi læser korte tekster om helt forskellige venskaber og historien om sigøjneren Jëno, der i nazitidens Tyskland bliver venner med en tysk dreng, som ikke er sigøjner. Der er tegneserien Ich ging nach Hause om, hvordan en kæreste kan komme imellem to gode venner. Til sidst beskæftiger vi os med, hvad det vil sige at være venner på facebook.
Eleverne lærer ord og vendinger forbundet med venskaber. Ordforrådet læres ved hjælp af forskellige øvelser og opgaver, som tager udgangspunkt i læsning, lytning, skrivning, samtale og præsentation. I projektet skal eleverne lave et rollespil ud fra én af historierne i kapitlet.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 6: Hoch hinaus

Lektioner

12

Fx uge

10-13

Ach so! Teil 2B, Kapitel 6

Alle har drømme om og forventninger til fremtiden. De kan se meget forskellige ud som i kapitlet Hoch hinaus. Her møder vi nogle unge, der arbejder meget målrettet for at nå deres drømme. Vi møder fodboldspilleren, cellospilleren, balletdanseren og rockbandet, der alle kæmper sig den svære vej til berømmelse.
Eleverne lærer ord og vendinger i forbindelse med at drømme om og kæmpe for at få sig en stor karriere. Ordforrådet læres ved hjælp af forskellige øvelser og opgaver, som tager udgangspunkt i læsning, lytning, skrivning, samtale og præsentation. I projektet skal eleverne præsentere en berømthed.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 7: Damals in Deutschland

Lektioner

18

Fx uge

15-20

Ach so! Teil 2B, Kapitel 7

I dette kapitel skal vi arbejde med vigtige begivenheder i den tyske historie fra 1945 og op til i dag. Det er fænomener og begivenheder, som har haft stor betydning for mange mennesker. Emnerne er: die Trümmerfrauen, die Luftbrücke, das Wunder von Bern, das Wirtschaftswunderder Mauerbau og der Mauerfall. Vi skal lytte til musik, se billeder og læse tekster, som fortæller, hvordan historien har påvirket forskellige menneskers liv.

Eleverne lærer ord og vendinger, der er centrale for at forstå Tysklands historie og for at kunne udtale sig om den. Ordforrådet læres ved hjælp af en musikvideo, billeder, fakta- og fiktionstekster, forskellige øvelser og opgaver, som tager udgangspunkt i læsning, lytning, skrivning, samtale og præsentation. I projektet skal eleverne gå i dybden med ét af de seks områder og lave en præsentation om emnet.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 8: Das Projekt

Lektioner

15

Fx uge

21-25

Ach so! Teil 2B, Kapitel 8

I dette kapitel ligger fokus på processen i et projektarbejde. Eleverne skal arbejde ud fra fire trin: planlægning, gennemførelse, fremlæggelse og evaluering. Der tages udgangspunkt i ét af fire tidligere Ach so-kapitler, som skal bredes ud, gennemarbejdes på ny og ende med en udvidet elevfremlæggelse.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.