Ach so, årsplan 9. klasse

Her får du årsplan og læringsmål for Ach so til 9. klasse. Læringsmålene er udledt af Fælles mål for tysk 2014, men er konkrete og indgår i større, meningsfulde undervisningsforløb.

Klik på plusserne herunder, og læs om de enkelte kapitlers indhold og omfang. Se hvilke Fælles mål, der er fokus på i FM-skemaet, og se omsatte læringsmål og forslag til tegn på tegn på læring i skemaet med de tre kolonner.

Årsplanen giver forslag til, hvilke uger i løbet af skoleåret man kan planlægge at undervise efter de forskellige kapitler. Forslagene skal primært ses som en anbefaling i forhold til progression mellem kapitlerne samt varighed af det enkelte kapitel. Hvornår på året man som lærer vælger at placere undervisningen er naturligvis op til den enkelte. I årsplanen har vi indregnet ferier i følgende uger: uge 42 – efterårsferie, uge 51-52 – juleferie, uge 7 – vinterferie, uge 14 – påskeferie, uge 26-32 – sommerferie.

Suppler evt. tyskundervisningen med Alineas fagportal til tysk – Gekko-tysk, som byder på undervisningsforløb, tekstbibliotek, kulturbesøg, grammatiktræning, mv. Læs mere om fagportalen eller gå direkte til Gekko-tysk.

Kapitel 1: Grenzen

Lektioner

30

Fx uge

33-43

Ach so! Teil 3, Kapitel 1
I dette kapitel skal vi arbejde med det overordnede tema Grenzen. Temaet består af tre undertemaer: Geografische Grenzen, Persönliche Grenzen og Physische Grenzen. I Geografische Grenzen får vi et indblik i geografien omkring Bodensee, om livet i et grænseland samt problemstillinger omkring integration. I Persönliche Grenzen arbejder vi med tekster, der handler om tolerance og fordomme over for andre mennesker. I Physische Grenzen arbejder vi med tekster, som beskriver forskellige måder at udfordre sig selv og verden på.
Eleverne lærer ord og vendinger, som er brugbare, når de skal udtrykke sig om forskellige typer grænser. Ordforrådet læres ved hjælp af forskellige øvelser og opgaver, som tager udgangspunkt i film, læsning, lytning, skrivning, samtale og præsentation. I projektet skal eleverne hver især vælge at arbejde videre med ét af kapitlets tre underemner.
Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 2: Zeit

Lektioner

30

Fx uge

44-3

Ach so! Teil 3, Kapitel 2
I dette kapitel skal vi arbejde med det overordnede tema Zeit. Kapitlet er delt op i tre undertemaer: Meine Zeit, Keine Zeit og Zukunft. Temaet præsenteres ved hjælp af billeder, tekster, musik og film. Det handler om, hvordan forskellige mennesker bruger deres tid, og hvordan unge har håb, drømme og forventninger til deres fremtid med uddannelse og arbejde. I projektet skal eleverne hver især vælge at arbejde videre med et af kapitlets tre underemner.
Eleverne lærer ord og vendinger, som er brugbare, når de skal udtrykke deres holdninger til problematikker i forbindelse med begrebet ‘tid’. Ordforrådet læres ved hjælp af forskellige øvelser og opgaver, som tager udgangspunkt i film, læsning, lytning, skrivning, samtale og præsentation. I projektet skal eleverne hver især vælge at arbejde videre med ét af kapitlets tre underemner.
Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 3: Erwachsen?

Lektioner

30

Fx uge

4-15

Ach so! Teil 3, Kapitel 3
I dette kapitel skal vi arbejde med temaet Erwachsen? Titlen refererer til tiden, der ligger mellem barndom og voksenliv. Kapitlet er delt op i tre undertemaer Fast schon erwachsen?, Wirklich erwachsen? og Bestimmt nicht erwachsen? Temaet præsenteres i billeder, tekster, musik og film. Vi kommer ind på emner om unge, som ønsker at være anderledes, forholdet mellem forældre og teenagere, og unge, der eksperimenterer med alkohol, stoffer og småkriminalitet.

Eleverne lærer ord og vendinger, som er brugbare, når de skal udtrykke deres holdninger til det at befinde sig i grænselandet mellem at være barn og voksen. Ordforrådet læres ved hjælp af forskellige øvelser og opgaver, som tager udgangspunkt i film, læsning, lytning, skrivning, samtale og præsentation. I projektet skal eleverne hver især vælge at arbejde videre med ét af kapitlets tre underemner.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 4: Spuren

Lektioner

30

Fx uge

16-25

Ach so! Teil 3, Kapitel 4
I dette kapitel skal vi arbejde med det overordnede tema Spuren. Kapitlet er delt op i tre undertemaer: Auf der Spur von dem Fremden, som handler om at bryde op fra hjemmet og gå på opdagelse i det ukendte; Auf der Spur von Heimat handler om, hvor man hører til og føler sig hjemme. I det sidste undertema Auf der Spur von Erfolg arbejder vi med, hvordan man blandt andet arbejdsmæssigt kan sætte sig spor.
Eleverne lærer ord og vendinger, som er brugbare, når de skal udtrykke deres holdninger til de tre underemner. Ordforrådet læres ved hjælp af forskellige øvelser og opgaver, som tager udgangspunkt i film, læsning, lytning, skrivning, samtale og præsentation. I projektet skal eleverne lave en skriftlig prøve.
Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.