Ach So - tysk undervisningsbog Helene på vej på ferie, Hauptbahnhof Berlin Berlin, 21.6.2008

Dette kapitel handler om at rejse. Vi møder nogle tyske unge, som fortæller om deres ferieoplevelser. Helene tager på sin første rejse uden sine forældre. Vi præsenteres for nogle forskellige typer sommerlejre og læser en fiktionstekst om en dreng på sommerlejr. Og så hører vi om en uheldig episode på den tyske Autobahn.

Eleverne lærer ord og vendinger, der er centrale i forbindelse med det at rejse og holde ferie. Ordforrådet læres ved hjælp af forskellige øvelser og opgaver, som tager udgangspunkt i læsning, lytning, skrivning, samtale og præsentation. I projektet til sidst i kapitlet skal eleverne arrangere en ungdomsrejse for et rejsebureau.