mein_berlin

Dette kapitel handler om den tyske hovedstad, Berlin. Vi kommer rundt i forskellige bydele, hører, hvad der sker i byen, og møder unge berlinere, som udtaler sig om deres hjemby.

Kapitlet er ikke bygget op som bogens øvrige kapitler. Det primære fokus ligger på læsestrategier. Der lægges i høj grad op til, at eleverne skal arbejde selvstændigt med ungdomsmagasinet på side 73-92 i bogen. Se i Portfolio side 17-18, hvordan I kan arbejde med magasinet. I projektet til sidst i kapitlet skal eleverne selv lave et ungdomsblad om deres egen by.