kap3

I dette kapitel skal vi arbejde med temaet Erwachsen?. Titlen refererer til tiden, der ligger mellem barndom og voksenliv. Kapitlet er delt op i tre undertemaer Fast schon erwachsen?, Wirklich erwachsen? og Bestimmt nicht erwachsen?. Temaet præsenteres i billeder, tekster, musik og film. Vi kommer ind på emner om unge, som ønsker at være anderledes, forholdet mellem forældre og teenagere, og unge, der eksperimenterer med alkohol, stoffer og småkriminalitet.

Eleverne lærer ord og vendinger, som er brugbare, når de skal udtrykke deres holdninger til det at befinde sig i grænselandet mellem at være barn og voksen. Ordforrådet læres ved hjælp af forskellige øvelser og opgaver, som tager udgangspunkt i film, læsning, lytning, skrivning, samtale og præsentation. I projektet skal eleverne hver især vælge at arbejde videre med ét af kapitlets tre underemner.