kap1

I dette kapitel skal vi arbejde med det overordnede tema Grenzen. Temaet består af tre undertemaer: Geografische Grenzen, Persönliche Grenzen og Physische Grenzen. I Geografische Grenzen får vi et indblik i geografien omkring Bodensee, om livet i et grænseland samt problemstillinger omkring integration. I Persönliche Grenzen arbejder vi med tekster, der handler om tolerance og fordomme over for andre mennesker. I Physische Grenzen arbejder vi med tekster, som beskriver forskellige måder at udfordre sig selv og verden på.

Eleverne lærer ord og vendinger, som er brugbare, når de skal udtrykke sig om forskellige typer grænser. Ordforrådet læres ved hjælp af forskellige øvelser og opgaver, som tager udgangspunkt i film, læsning, lytning, skrivning, samtale og præsentation. I projektet skal eleverne hver især vælge at arbejde videre med ét af kapitlets tre underemner.