kap2

I dette kapitel skal vi arbejde med det overordnede tema Zeit. Kapitlet er delt op i tre undertemaer: Meine Zeit, Keine Zeit og Zukunft. Temaet præsenteres ved hjælp af billeder, tekster, musik og film. Det handler om, hvordan forskellige mennesker bruger deres tid, og hvordan unge har håb, drømme og forventninger til deres fremtid med uddannelse og arbejde. I projektet skal eleverne hver især vælge at arbejde videre med et af kapitlets tre underemner.

Eleverne lærer ord og vendinger, som er brugbare, når de skal udtrykke deres holdninger til problematikker i forbindelse med begrebet ‘tid’. Ordforrådet læres ved hjælp af forskellige øvelser og opgaver, som tager udgangspunkt i film, læsning, lytning, skrivning, samtale og præsentation. I projektet skal eleverne hver især vælge at arbejde videre med ét af kapitlets tre underemner